Het water in een watermatras van een waterbed moet in principe nooit of te nimmer ververst te worden.  Eenmaal gevuld is dit alle water dat je nodig hebt voor je waterbed.

Er zijn natuurlijk enkele uitzonderlijke gebeurtenissen waardoor je het water wel moet vervangen.

  1. Bij verhuis
    Als je verhuist en je wil je huidige waterbed behouden dan is het natuurlijk noodzakelijk dat je de watermatras leegmaakt en op de nieuwe locatie terug vult.

  2. Bij vervanging watermatras.
    Als je watermatras beschadigd is of je wil een andere aanschaffen met meer of minder stabilisatie dan is het ook logisch dat eerst het water van de oude matras wordt afgevoerd alvorens de nieuse te vullen.


Om het water in de watermatras van het waterbed in goede staat te houden is het absoluut noodzakelijk dat er een tweetal maal per jaar een flesje waterbedconditioner wrdt toegevoegd an het bestaande water.  Dit zorgt ervoor dat de vorming van algen en eventueel schadelijke bacterien wordt tegengegaan.