Een brandende sigaret zal alle materialen beschadigen waar zij contact mee maakt.  Het is echter niet zo dat een waterbed onmiddellijk onbruikbaar zal als er een sigaret op valt.

Wanneer een brandende sigaret op uw waterbed terecht komt zal deze eerst in contact komen met het beddegoed.  Hier is dan geen verschil met een tradiotioneel bed.

Komt de sigaret op de tijk terecht dan zal deze verschroeien.  De warmte zal zich dan naar de watermatras verder ztten.  Door het aanwezige water zal de warmte van de sigaret verspreid worden door het water.  Op deze maniet wordt de hoge temperatuur iets getemperd.  De watermatras zal dan waarschijnlijk ook alleen aan de oppervlakte verschroeid zijn.  Zolang de watermatras niet doorboord is kan de watermatras in gebruik blijven.  Bij een grotere beschadiging of doorboringis het aangeraden om een reparatieklever aan te brengen als veiligheidsmaatregel.

We willen hier wel stellen dat roken in bed, wegens brandgevaar, niet aan te raden is.

Roken in bed blijft natuurlijk, ook in een waterbed, wegens brandgevaar gevaarlijk.  Ook roken op zich willen we wegens gezondheidsredenen sterk ontraden.