een hard-side waterbed beschikt over een eigen omranding.  Bij de hedendaagse soft-side waterbedden is het zo dat de meeste eenvoudig in een bestaande bedomranding kunnen worden ingebouwd.

Beschkit u reeds over een bedframe van een eerder traditioneel bed dat u aanstaat, dan kan u dit perfect bliven gebruiken.  een soft-side waterbed kan in elke bedomranding ingebouwd worden als de afmetingen overeenstemmen.

Op deze manier verschilt het uitzicht van uw waterbed niet met de verschillende traditionele slaapsystemen.